W7係統下載站 - 收集提供最好的Win7係統免費下載基地!

當前位置:主頁 > Win7係統教程 > U盤裝新蘿卜家園深度技術Win10係統旗艦版係統圖解

U盤裝新蘿卜家園深度技術Win10係統旗艦版係統圖解

發布時間:2016-12-30 08:04    作者:ag体育之家    來源:www.china-fjjd.com    瀏覽數:
Windows之家www.老毛桃Win10係統net.com):電腦開不了機,係統癱瘓,想重新安裝係統怎麽辦?下麵,小編就用時下風靡的U盤裝係統,以U盤裝新蘿卜家園 x86旗艦裝機2015最新係統圖解為例,給大家作為參考依據。

  前期準備:

  1. 容量大於4G的U盤。

  現在的係統鏡像文件都是比較大的,有3、4G左右,而作為U盤啟動盤是需要一定的空間來存放啟動程序的。

  2. 要安裝的後綴為.GHO的鏡像文件。

  此處小編使用的是Windows之家的蘿卜家園_Ghost_ 64位7月自動激活2014旗艦裝機版,解壓後得到的.GHO 鏡像文件。更多係統下載

  (PS:選擇64位的原因是,小編電腦的內存有8G,64位是支持4G及以上內存的電腦的,而32位隻支持4G以下內存的電腦)

  3.係統之家U盤啟動工具(點擊下載

  U盤啟動盤製作過程